Blahopřání / svátost manželství

Za definici manželství se v křesťanském prostředí shodně považuje Gn 2,24: "Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem".

Manželství je tedy nejtěsnější možný mezilidský vztah. Manželství Jan Pavel II. nazývá "nejstarší svátostí", protože byla Bohem ustanovena již na samém počátku v "ráji" a Ježíš tuto skutečnost potvrdil výzvou k návratu "jak to bylo na počátku".